สสจ.โคราช เผยผลตรวจการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน

สสจ.โคราช เผยผลตรวจการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน

ในงานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้อัพเดตรายงานผลการสุ่มตรวจการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลินในอาหารสด ร้านหมูกระทะ และตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงระว่างวันที่ 9-13 ธันวาคมที่ผ่านมา

ซึ่ง สสจ.ได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ออกสุ่มตรวจในพื้นที่ 22 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง ขามสะแกแสง ครบุรี จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว เสิงสาง หนองบุญมาก และอำเภอห้วยแถลง

โดยได้สุ่มสถานที่ตรวจ จำนวน 148 แห่ง เก็บตัวอย่างทั้งหมด 459 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลินปนเปื้อนอยู่ จำนวน 70 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 15.25% ซึ่งแยกเป็น

1.สุ่มตรวจตลาดค้าส่ง 4 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 31 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลิน 4 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 12.90%

2.สุ่มตรวจตลาดสด 7 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 85 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลิน 4 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 04.70%

3. สุ่มตรวจตลาดนัด 13 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 33 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลิน 3 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 09.09%

4. สุ่มตรวจร้านหมูกระทะ 124 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 310 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลิน 59 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 19.03%

สสจ.โคราช เผยผลตรวจ พบฟอร์มาลินปนเปื้อนอาหารทะเลมากสุด

และเมื่อวิเคราะห์หาการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารสด เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ของเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563-2565 ใน 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” พบว่า ช่วง 3 ปี จังหวัดนครราชสีมา มีการสุ่มตรวจมากสุด โดยตรวจตัวอย่างไป 3,107 ตัวอย่าง มี 2,851 ตัวอย่างที่ผลการตรวจผ่าน ไม่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลิน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตรวจตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง มี 201 ตัวอย่างที่ผ่าน ไม่พบฟอร์มาลิน, จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจตัวอย่าง 526 ตัวอย่าง มี 446 ตัวอย่างที่ผ่าน ไม่พบฟอร์มาลิน และจังหวัดสุรินทร์ ตรวจตัวอย่าง 334 ตัวอย่าง มี 309 ตัวอย่างที่ผ่าน ไม่พบฟอร์มาลิน ซึ่งลำดับชนิดของตัวอย่างที่พบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน ในปี 2565 มากสุดคือ ปลาหมึกกรอบ รองลงมาคือ ปลาหมึกสด สไบนาง กุ้ง เล็บมือนาง และแมงกะพรุน

ซึ่งร้านที่พบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหยุดจำหน่ายและให้เก็บอาหารนั้นออกจากจุดจำหน่ายทันที พร้อมกับแนะนำให้เปลี่ยนแหล่งซื้อใหม่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะบูรณาการขยายผลจากการตรวจร้านหมูกระทะ โดยออกตรวจตลาดค้าส่งที่เป็นแหล่งที่มาที่จำหน่ายอาหารสดมีสารฟอร์มาลินตกค้างให้กับร้านหมูกระทะ และส่งหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต้นทางแหล่งที่มาที่พบสารฟอร์มาลินตกค้างในอาหารสด เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ จะเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้วิธีการเลือกซื้ออาหารสดอย่างปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร และจะดำเนินแผนการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ lathetalk.com

แทงบอล

Releated